Easy Clit

Pobierz tutaj

Autor: Grzegorz Pawlik
© 2008
Wersja: 0.1.1

Mac OS X, zip, ok. 3 MB

Easy Clit to graficzna nakładka na program Convert-LIT (dostępny na www.convertlit.com), służący do przekształcania plików lit na format html.

Do odczytania plików w formacie lit niezbędny jest program Microsoft Reader. Niestety, firma Microsoft nie udostępniła jak dotąd czytnika tego formatu działającego w systemie Mac OS X.

Lit na Macu

Jedynym sposobem odczytania tych plików na Macintoshu jest ich zamiana na inny format. Zamiany tej można dokonać za pomocą programu Convert-LIT (znanego także pod frywolną nazwą clit), udostępnianego na licencji GNU. Program ten wymaga ręcznego podania ścieżek dostępu i parametrów z linii poleceń.

Easy Clit wzbogaca Convert-LIT o możliwość łatwej obsługi za pomocą myszy. Wystarczy przeciągnąć do ikony tego programu plik lit, wskazać katalog docelowy i kliknąć w przycisk Wykonaj.