Odwieszacz znaków

Pobierz tutaj

Autor: Grzegorz Pawlik
© 2009-2017
Wersja: 1.1
NOWA WERSJA Z MOŻLIWOŚCIĄ WSTAWIANIA „ ”

OS X (10.7 lub nowszy), macOS, dmg, ok. 17,8 MB

Odwieszacz znaków to program działający jako usługa systemowa, służący do łączenia jednoliterowych wyrazów z wyrazami następującymi po nich, co chroni przed pozostawianiem pojedynczych literek na końcu wiersza tekstu. Wersja 1.1 umożliwia wstawienie tagu „ ” zamiast twardych spacji – tę opcję można wybrać w preferencjach programu. Funkcja może być przydatna przy edycji tekstu w WordPressie.

Obrazek ilustruje problem. Widać wyraźnie brzydkie, jednoliterowe spójniki, kończące każdy wiersz tekstu, przeszkadzające wizualnie w przyswajaniu jego treści. Zdjęcie ekranu wykonane zostało w programie Pages.

Co należy w takiej sytuacji zrobić? Wystarczy zaznaczyć tekst i wybrać z menu używanego programu (np. Pages) polecenie Usługi > Odwieś znaki, aby „wiszące” znaki zostały przesunięte do kolejnego wiersza. Do usługi tej można przypisać skrót klawiszowy, co jeszcze bardziej ułatwi pracę, uwalniając od konieczności wyboru polecenia myszą. Jeżeli jakiś program nie obsługuje usług systemowych, można zaznaczyć tekst, skopiować do okna Odwieszacza, przekształcić i wkleić ponownie do programu docelowego.

„Odwieszanie” można także włączyć za pomocą skrótu Cmd+Shift+O„Odwieszanie” można wykonać przez zaznaczenie tekstu i użycie skrótu klawiszowego Cmd+Shift+O lub wybranie opcji „Odwieś znaki”, dostępnej spod prawego klawisza myszy. Skrót można zmienić i wyłączyć/włączyć w: Preferencje systemowe > Klawiatura > Skróty > Usługi > Odwieś znaki. Należy tam zajrzeć, jeżeli skrót systemowy czy usługa nie działa. Tekst można też wkleić do samego programu.

„Odwieszanie” wiszących znaków polega na wstawianiu po nich „twardych spacji”. Po zaznaczeniu tekstu i wybraniu wspomnianego polecenia, akapit ten wygląda tak: Zmiany stylu tekstu nie są zachowywane, dlatego warto używać Odwieszacza przed rozpoczęciem „upiększania” tekstu. Programy, które umieją skorzystać z tej i innych usług, to m.in. Pages i TextEdit.

Po pobraniu programu należy umieścić go w katalogu „Programy” na dysku startowym, po czym wylogować się i zalogować ponownie, aby pomóc systemowi w rozpoznaniu nowej usługi.

Odwieszacz znaków 1.0 ma także dwie inne, przydatne funkcje. Potrafi automatycznie usuwać z zaznaczonego tekstu wszystkie istniejące twarde spacje, a także poprawiać wielkość liter we frazach wprowadzonych w preferencjach.

Usuwanie twardych spacji jest przydatne, gdy ktoś, kto wprowadzał dany tekst, przypadkiem od czasu do czasu naciskał klawisze Alt-Spacja zamiast samej spacji. Jak mogło do tego dojść? Podczas szybkiego pisania może się zdarzyć, że naciśniemy spację przed oderwaniem palca od klawisza Alt/Option, użytego do wprowadzenia polskiego znaku na końcu wyrazu.

Automatyczne poprawianie wybranych fraz może być użyteczne w przypadku nazw programów, takich jak PYM Player czy macOS. Dodanie ich w preferencjach Odwieszacza znaków sprawi, że program będzie wstawiał w nich twarde spacje (dzięki czemu „PYM” będzie zawsze przenoszone do nowego wiersza wraz z „Player”) oraz ustawiał wielkość liter na podaną (dzięki czemu „macos” „MacOS” i „Macos” będą zmieniane na „macOS”).

Do programu dołączona jest wyczerpująca pomoc, dostępna po kliknięciu w przycisk ze znakiem zapytania lub po wybraniu polecenia menu Pomoc > Pomoc Odwieszacza znaków. Warto do niej zajrzeć.