Odwieszacz znaków

Pobierz tutaj

Autor: Grzegorz Pawlik
© 2009-2024
Wersja: 2.5

macOS Mojave lub nowszy, Intel oraz Apple Silicon, dmg, ok. 65 MB

Odwieszacz znaków to aplikacja działająca jako usługa systemowa, służąca do łączenia jednoliterowych wyrazów z wyrazami następującymi po nich, co chroni przed pozostawianiem pojedynczych literek na końcu wiersza tekstu. Zapewnia ona również możliwość automatycznego dodawania łącznika nierozdzielającego w wybranych słowach (np. USB‑C lub Wi‑Fi), aby uniknąć ich złamania, umożliwia także wstawianie twardych spacji po liczbach oraz działa natywnie zarówno na komputerach z układem Apple jak i z procesorem Intel. Wersja 2.5 może ignorować podczas modyfikacji ciągi znaków wewnątrz nawiasów trójkątnych (czyli np. tagi HTML), a także obsługuje automatyczne zastępowanie określonych fraz innymi.

Najlepszą ilustracją problemu „wiszących spójników” jest zamieszczony zrzut ekranu. Widać wyraźnie pojedyncze litery, kończące każdy wiersz tekstu, przeszkadzające wizualnie w przyswajaniu jego treści. Zrzut ten wykonany został w aplikacji Pages.

Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Wystarczy zaznaczyć tekst i wybrać z menu używanej aplikacji (np. Pages) polecenie Usługi > Odwieś znaki, aby „wiszące” znaki zostały przesunięte do kolejnego wiersza. Do usługi tej można przypisać skrót klawiszowy, co jeszcze bardziej ułatwi pracę, uwalniając od konieczności wyboru polecenia myszą.

Jeśli jakaś aplikacja nie obsługuje usług systemowych, można zaznaczyć tekst, skopiować do okna Odwieszacza, przekształcić jednym kliknięciem, a następnie wkleić ponownie do aplikacji docelowej.

„Odwieszanie” można także włączyć za pomocą skrótu Cmd+Shift+O„Odwieszanie” można wykonać przez zaznaczenie tekstu i użycie skrótu klawiszowego Cmd+Shift+O lub wybranie polecenia „Odwieś znaki” dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

Skrót klawiszowy można zmienić lub wyłączyć/włączyć w: Ustawienia systemowe > Klawiatura > Skróty klawiszowe > Usługi > Tekst > Odwieś znaki. Należy tam zajrzeć, jeżeli skrót systemowy czy usługa nie działa.

„Odwieszanie” wiszących znaków polega na wstawianiu po nich „twardych spacji”. Zmiany stylu tekstu nie są uwzględniane, dlatego warto używać Odwieszacza przed rozpoczęciem „upiększania” tekstu. Usługi systemowe obsługiwane są przez większość aplikacji, w tym między innymi Pages oraz TextEdit.

Po pobraniu Odwieszacza znaków należy przeciągnąć go do folderu Aplikacje na dysku startowym, po czym wylogować się i zalogować ponownie, aby pomóc systemowi w rozpoznaniu nowej usługi.

Odwieszacz znaków ma także inne, przydatne funkcje. Potrafi automatycznie usuwać z zaznaczonego tekstu wszystkie istniejące twarde spacje, poprawiać wielkość liter we frazach wprowadzonych w ustawieniach oraz automatycznie dodawać łączniki nierozdzielające.

Usuwanie twardych spacji jest przydatne, gdy ktoś, kto wprowadzał dany tekst, przypadkiem od czasu do czasu naciskał klawisze Alt-Spacja zamiast samej spacji. Jak mogło do tego dojść? Podczas szybkiego pisania może się zdarzyć, że naciśniemy spację przed oderwaniem palca od klawisza Alt/Option, użytego do wprowadzenia polskiego znaku na końcu wyrazu.

Odwieszacz znaków może opcjonalnie usuwać wszystkie twarde spacje lub tylko te znajdujące się po polskich znakach.

Automatyczne poprawianie wybranych fraz może być użyteczne w przypadku nazw produktów, takich jak PYM Player czy macOS. Dodanie ich w ustawieniach Odwieszacza znaków sprawi, że aplikacja będzie wstawiać w nich twarde spacje (dzięki czemu „PYM” będzie zawsze przenoszone do nowego wiersza wraz z „Player”) oraz opcjonalnie ustawiać wielkość liter na podaną (dzięki czemu „macos” „MacOS” i „Macos” będą zmieniane na „macOS”).

Automatyczne wstawianie twardych spacji po cyfrach może, choć nie musi przydać się podczas wpisywania tekstu w rodzaju „mam 10 muszelek”, aby liczba „10” była zawsze przenoszona do nowego wiersza wraz z wyrazem „muszelek”.

Automatyczne wstawianie twardych spacji po zmiennych może znaleźć zastosowanie w przypadku ciągów znaków zastępowanych później liczbami, np. gdy mamy w tekście „%@ kotków”, gdzie w miejscu %@ później wstawiona zostanie liczba.

Ignorowanie tagów HTML jest cenną cechą dla osób pracujących z tekstem zawierającym polecenia sterujące zawarte w nawiasach trójkątnych. Dzięki tej opcji Odwieszacz znaków może ignorować podczas wprowadzania zmian takie ciągi znaków, co pozwala uniknąć przypadkowej modyfikacji zawartości tagów.

Zastępowanie fraz to dodatkowa funkcja umożliwiająca przygotowanie listy fraz, które będą automatycznie zastępowane innymi ciągami znaków. Przykładowymi zastosowaniami może być poprawianie często popełnianych literówek (np. „iPod tocuh” czy „nei”) albo usprawnienie powtarzalnych modyfikacji określonych ciągów znaków.

Do aplikacji dołączona jest wyczerpująca pomoc, dostępna po kliknięciu w przycisk ze znakiem zapytania lub po wybraniu polecenia menu Pomoc > Pomoc Odwieszacza znaków. Warto do niej zajrzeć.