Lost Dharma Clock

Pobierz tutaj

Autor: Grzegorz Pawlik
© 2007
Wersja: 1.02a

Mac OS X, zip, ok. 3 MB

Witajcie. Czytacie dokument instruktażowy dla programu Lost Dharma Clock. Po uruchomieniu programu, co 108 minut trzeba wcisnąć klawisz w celu rozładowania pola magnetycznego. Od momentu, kiedy włączy się alarm, będziecie mieli 4 minuty na to, żeby wprowadzić do komputera kod i ponownie uruchomić program. Kiedy włączy się alarm, ty lub twój partner musicie wprowadzić kod.

Zaleca się, abyście na zmianę czuwali przy komputerze. Będziecie wtedy obaj wypoczęci i skoncentrowani. To bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy włączy się alarm, kod został wprowadzony poprawnie przed upływem czasu.

Zaniedbanie wciśnięcia przycisku w porę spowoduje tragiczne konsekwencje i może doprowadzić do ponownego niebezpiecznego w skutkach wypadku.

Aby rozładowywanie pola magnetycznego nie przeszkadzało w wykonywaniu pozostałych obowiązków załogi stacji projektu DHARMA, w każdej chwili można wcisnąć klawisz Esc lub Jabłko-Tab, co spowoduje tymczasowe ukrycie terminala. Gdy włączy się alarm, okno z terminalem pojawi się samoczynnie poniżej aktualnie otwartego okna innego programu. Można wówczas przerwać wykonywaną pracę celem wpisania kodu.

Gratulacje. W imieniu państwa DeGroot, Alvara Hanso, PYM i wszystkich członków projektu DHARMA, dziękuję. Namaste. Powodzenia.

 

Download here Mac OS X, zip, approx. 3 MB

Welcome. This is the orientation document for the Lost Dharma Clock application. Every 108 minutes the button must be pushed to discharge the electromagnetic field. Form the moment the alarm sounds, you will have 4 minutes to enter the code. When the alarm sounds, you or your partner must enter the code.

It is highly recommended that you and your partner take alternating shifts. In this manner you will both stay as fresh and alert all the time. It is very important that when the alarm sounds, the code be entered correctly and in a timely fashion.

Failing to discharge the electromagnetic field will have terrible consequences and may cause another incident.

In order not to disturb your other activities, you may use the Esc or Command-Tab keys to hide the terminal window. When the alarm sounds, the terminal window appears automatically just below the active window of another application.

Congratulations! On behalf of the DeGroots, Alvar Hanso, PYM, and all of us at the DHARMA Initiative, thank you, namaste, and… good luck.