X-TIP: Jabłko, Command, Opcja, Alt, Podnośnik

Różne nazwy niektórych klawiszy znajdujących się na klawiaturze Macintosha są oczywiste dla doświadczonych użytkowników, lecz początkujących potrafią zdezorientować. Problem posiada kilka źródeł. Przede wszystkim klawisze te są różnie opisane na różnych klawiaturach, poza tym inaczej są nazywane w systemie Windows, inaczej w Mac OS X 10.5, a jeszcze inaczej były nazywane w poprzednich wersjach systemu. Miejmy nadzieję, że poniższe zestawienie rozproszy wszelkie wątpliwości.

Shift, w dawnym systemie znany jako Podnośnik, służy do wpisywania wielkich liter i oznaczony jest symbolem strzałki skierowanej w górę lub nazwą „Shift”.

Command, na starszych klawiaturach oznaczony symbolem jabłka (stąd pieszczotliwie zwany przez użytkowników klawiszem Jabłko), w starszym systemie znany jako Polecenie, służy do wybierania poleceń z menu: np. wciśnięcie Command-N w TextEdit równoważne jest wybraniu polecenia „Nowy” z menu „Plik”.

Control, na klawiaturach opisany zwykle jako ctrl, w starszym systemie znany jako Kontrola, służy wraz z klawiszem Command do wyboru niektórych poleceń z menu oraz do rozwijania menu podręcznego podczas korzystania z jednoprzyciskowej myszy.

Opcja, na klawiaturach oznaczony jako „alt” lub „option”, a także symbolem przypominającym połowę wanny (co zapewniło mu w niektórych kręgach określenie wanna), w systemie Windows znany jako alt, służy do wpisywania polskich „ogonków” podczas korzystania z klawiatury „programisty” oraz do wyświetlania opcjonalnych poleceń: warto zobaczyć, jak zmienia się np. menu Plik w Finderze, gdy po jego rozwinięciu wciśniemy klawisz Opcja.

Backspace, oznaczony symbolem strzałki skierowanej w lewo lub tekstem „delete”, w starszych systemach znany jako Powrotnik, służy do usuwania mylnie wprowadzonego znaku. Wciśnięcie go w Finderze wraz z klawiszem Command wyrzuca zaznaczony plik do śmieci.

Delete, oznaczony symbolem prostokąta ze strzałką w prawo i znaczkiem X w środku, czasem także z napisem „delete”, w poprzednim systemie nazwany Usuń, służy do usuwania znaku po prawej stronie kursora.

Return, oznaczany symbolem zgiętej strzałki, w systemie Windows jako Enter. Podczas pisania służy do przechodzenia do nowego wiersza, gdy natomiast wyświetlone jest okno dialogowe, jego wciśnięcie powoduje zatwierdzenie niebieskiego przycisku.

Caps Lock, w starszym systemie zwany Wielkie litery, na klawiaturze oznaczony kropką ze strzałką skierowaną w górę, służy do przełączania pomiędzy wprowadzaniem wielkich i małych liter.

Fn, znajdujący się na klawiaturach laptopów oraz na wszystkich nowych klawiaturach Apple, służy do zmiany działania klawiszy funkcyjnych: np. wciśnięcie F2 na nowych klawiaturach domyślnie rozjaśnia ekran iMaka, podczas gdy wciśnięcie Fn-F2 interpretowane jest jak wciśnięcie klawisza funkcyjnego.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , , , , , .