X-TIP: Kopiowanie na szybko

Aby skopiować jakiś plik lub katalog w Finderze, wystarczy go przenieść trzymając wciśnięty klawisz Opcja (alt).

Aby stworzyć pseudonim danej rzeczy, przy przenoszeniu trzeba przytrzymać oprócz klawisza Opcja także klawisz Command.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , , .