X-TIP: Kopiujemy scieżkę dostępu

Na forum MyApple spotkałem się z następującym problemem: jeden z użytkowników chciał skopiować do schowka pełną ścieżkę dostępu do katalogu wyświetlanego w aktywnym oknie Findera.

Postawiony w krzyżowym ogniu pytań zdradził w końcu, że potrzebne jest mu to do pracy w wielu katalogach. Pracując w katalogu „/prowizja/2007-10/xls/do_wysłania” chce szybko przejść do „/prowizja/2007-8/xls/do_wysłania”. W systemie Windows mógł on skopiować ścieżkę dostępu, wkleić w nowym oknie i szybko dokonać w niej zmiany. Co możemy w tej sytuacji zrobić na Maku?

Należy zacząć od pobrania Sparka. Jest to program darmowy. Po jego instalacji trzeba utworzyć w nim nowy skrót klawiszowy, który będzie uruchamiał następujący AppleScript:

tell application "Finder"
      set sciezka to folder of the front window as text
      set the clipboard to POSIX path of sciezka
end tell

Skrypt ten można przypisać np. do kombinacji klawiszy Control-C, żeby było jak w Windows. Od tej pory wciśnięcie tych klawiszy spowoduje skopiowanie do systemowego schowka pełnej ścieżki dostępu do katalogu, który otwarty jest w aktywnym oknie Findera.

Po skopiowaniu ścieżki dostępu możemy wcisnąć Command-Shift-G, co da nam możliwość wklejenia tej ścieżki w oknie Findera, dokonania stosownych zmian i otwarcia wskazanego katalogu.

Aby uspokoić dociekliwe osoby, które zauważą pewną różnicę między skryptem podanym powyżej a skryptem, jaki umieściłem we wpisie na forum: oba skrypty robią dokładnie to samo, ale ten na stronie jest podzielony na dwa wiersze, żeby się zmieścił w wąskim pasku przeznaczonym na tekst.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , , .