X-TIP: Naprawa menu „Otwórz w programie”

Kliknięcie prawym przyciskiem w dowolną ikonę na biurku w Finderze powoduje rozwinięcie menu kontekstowego. Menu to pozwala na wykonanie szeregu czynności z klikniętą ikoną, w tym otwarcie jej w jednym z programów wybranych z listy. Niestety, czasami może się zdarzyć, że lista dostępnych programów w podmenu „Otwórz w programie” się popsuje i niektóre pozycje widoczne są podwójnie.

Naprawa popsutego menu „Otwórz w programie” jest prosta, wymaga wprowadzenia kilku poleceń w Terminalu. Użytkownicy systemu Snow Leopard (10.6) powinni wpisać kolejno poniższe trzy wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz Return:

cd /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions
cd A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support
./lsregister -kill -domain local -domain system -domain user

Użytkownicy starszych wersji systemu powinni natomiast wpisać:

cd /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework
cd Frameworks/LaunchServices.framework/Support
./lsregister -kill -domain local -domain system -domain user

Polecenia te można by wpisać w jednym wierszu, ale wówczas nie mieszczą się na tej stronie. Powodują one przebudowanie menu „Otwórz w programie”, dzięki czemu znikną z niego podwójne pozycje.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , , , , .