X-TIP: Skaczemy z okna (nowe okna)

Domyślnie Finder Mac OS X otwiera kolejne katalogi w tym samym oknie.

Aby otworzyć jakiś katalog w nowym oknie, wystarczy podczas klikania przytrzymać wciśnięty klawisz Command. Działa to również z elementami w pasku bocznym (tym po lewej stronie okien Findera).

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , .