X-TIP: Szybsze przeciąganie tekstu

Jedną z wielu miłych funkcji w Mac OS X jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonego tekstu z jednego okna do drugiego (np. fragmentu tekstu z Maila do TextEdit) lub bezpośrednio na biurko.

Problem w tym, że po zaznaczeniu tekstu trzeba weń kliknąć i chwilę zaczekać, trzymając wciśnięty przycisk myszy – w przeciwnym razie Macintosh zinterpretuje nasz ruch nie jako próbę przeciągnięcia tekstu, lecz jako zmianę granic zaznaczonego obszaru. Możliwe, że jest to wygodniejsze dla mało wprawnych użytkowników. Jeśli ktoś jednak zapragnie, może tę wymaganą chwilę oczekiwania skrócić.

Wystarczy w tym celu uruchomić Terminal i wpisać:

defaults write -g NSDragAndDropTextDelay -int 1

Zamiast 1 można podać dowolną inną wartość. Im będzie ona wyższa, tym więcej miłych chwil trzeba będzie spędzić w bezruchu, trzymając wciśnięty przycisk myszy, zanim uda się przeciągnąć tekst w inne miejsce.
 Warto pamiętać, że uruchomione już programy nie zauważą wprowadzonej zmiany. Trzeba skończyć ich działanie, po czym uruchomić je ponownie.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , .