X-TIP: Usuwanie utworów z iTunes

Na pewno każdy użytkownik iTunes zauważył (albo wkrótce zauważy), że usunięcie danego utworu z jednej z list odtwarzania nie powoduje jego usunięcia z biblioteki utworów.

I dobrze – tak powinno być. Tworząc własną listę odtwarzania chcę mieć możliwość dodawania i zabierania z niej dowolnych utworów, bez obaw, że usuwając utwór z listy pozbędę się go na zawsze. Cóż jednak począć, gdy ktoś zechce trwale usunąć dany utwór? Czy trzeba zawsze usuwać go bezpośrednio z biblioteki iTunes? Nie. Wystarczy, że gdy podczas usuwania utworu z listy odtwarzania (poprzez wybranie opcji „Usuń” z menu „Edycja” lub wciśnięcie klawisza Backspace) przytrzyma się wciśnięty klawisz Opcja. Wówczas iTunes usunie utwór nie tylko z danej listy odtwarzania, ale również z całej biblioteki utworów, pytając wcześniej, czy ma pozostawić plik źródłowy w spokoju, czy wyrzucić go do kosza.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , , .