X-TIP: Liczba znaków w TextEdit

Pytanie o licznik znaków w TextEdicie powtarza się zarówno na MyApple, jak i na Blipie. Warto więc powtórzyć odpowiedź, którą stanowi prosty AppleScript.

Należy wpisać go w programie Edytor AppleScript (w starszych wersjach Mac OS X nazywa się on Edytor skryptów) i uruchomić, mając otwarte okno TextEdit z tekstem, w którym chcemy policzyć znaki. Poniżej dwa rodzaje skryptów, jeden nie liczy spacji, drugi zlicza znaki odstępu w tekście. Z naszej strony można też pobrać program „Odwieszacz znaków”.

tell application "TextEdit"
 activate
 set ile to 0
 set dok to text of document 1
 repeat with i from 1 to (count of (words of dok))
  set ile to ile + (number of characters of (item i of words of dok))
 end repeat
 display dialog "Liczba znaków: " & ile buttons "OK" default button "OK"
end tell
Szybkość działania skryptu nie jest imponująca, można więc użyć wersji uproszczonej:
tell application "TextEdit"
 activate
 display dialog "Liczba znaków: " & number of characters of text of document 1 buttons "OK" default button "OK"
end tell

Zwraca ona wynik natychmiast, lecz uwzględnia również znaki odstępu.

Dla wygody można zainstalować Sparka, utworzyć w nim nowy skrót klawiszowy, wybrać uruchamianie AppleScriptu i wkleić jeden z powyższych skryptów. Wówczas naciśnięcie ustalonej kombinacji klawiszy będzie powodowało wyświetlenie okna z liczbą znaków w bieżącym dokumencie.

 

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , , , .