X-TIP: Obsługa przycisków klawiaturą

Co jakiś czas Mac może upewniać się, czy naprawdę chcemy wykonać jakąś czynność. W takiej sytuacji na ekranie pojawia się okienko dialogowe (lub wysuwa z istniejącego okna arkusz dialogowy) z przyciskami „Tak” i „Nie”, „Anuluj” i „OK”… Odpowiedzi można udzielić, klikając w odpowiedni przycisk myszą, ale często szybciej jest nacisnąć klawisz Return lub Esc: pierwszy z nich powoduje wybranie niebieskiego przycisku, natomiast drugi anuluje wybór i zamyka okienko dialogowe.

Co jednak zrobić, gdy przycisków do wyboru jest więcej? Czy nie da się ich w jakiś sposób wybierać przy użyciu samych klawiszy, bez sięgania po mysz? Da się! Należy otworzyć Preferencje systemowe, kliknąć w Klawiatura, po czym w zakładce „Skróty klawiszowe” zaznaczyć „Pełny dostęp z klawiatury: w oknach dialogowych klawisz Tab pozwala uaktywniać wszystkie widżety/elementy sterujące”. Od tej pory będzie można wybierać interesujący nas przycisk (a także pole tekstowe lub menu wyskakujące) poprzez naciskanie klawisza Tab (wybrany przycisk obrysowywany jest na niebiesko), a następnie „wciskać” go, naciskając spację.

 

Posted in Mac OS X, PYM Classic, X-TIP and tagged , , .